Ημερολόγιο Μαθήματος Ε

• Γνωριμία με τους μαθητές
• Δίνεται σε όλους τους μαθητές έγγραφο με οδηγίες για το μάθημα της πληροφορικής:diafora\Οδηγίες προς γονείς.docx
• Κανόνες χρήσης εργαστηρίου Η/Υ: diafora\Κανόνες χρήσης Εργαστηρίου Πληροφορικής.docx
• Συμπλήρωση εγγράφων για εργαστήριο: diafora\Έγγραφα για εργαστήριο.docx
• Ταυτότητα Μαθητή: Εκτύπωση μία για κάθε μαθητή. Χρήση της webcameras για λήψη φωτογραφία και εκτύπωση αμέσως. Ενημέρωση μαθητών για τη συλλογή βαθμών(Βαθμός 1-4 ανάλογα με την επίδοση σε κάθε εργασία).diafora\Ταυτότητα_Μαθητή_πρότυπο.xlsx
• Οι μαθητές επιδιώκεται:
• Να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως αυτόνομο σταθμό εργασίας ή ως μονάδα ενός ευρύτερου δικτύου.
• (Οι μαθητές συζητούν, αναφέρονται και περιγράφουν δίκτυα που ήδη γνωρίζουν (οδικό δίκτυο, τηλεφωνικό δίκτυο κ.λπ.). Προβληματίζονται για τη χρήση του όρου «δίκτυο». Συσχετίζουν και αναγνωρίζουν το τοπικό δίκτυο, το δίκτυο ευρείας περιοχής και το παγκόσμιο δίκτυο (Διαδίκτυο) υπολογιστών.)
• Εφαρμογή: Να προβληθεί η παρουσίαση: Παρουσιάσεις\Β_4_Δίκτυα Υπολογιστών.ppt  και μέρος της παρουσίασης(σελ. 69): Παρουσιάσεις\1.pdf
• Να περιγράφουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των δικτύων.
• (Μια ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να μελετήσει και  να παρουσιάσει (χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία) στους συμμαθητές της τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των δικτύων. Συζητούν και προβληματίζονται.)
• Χρήση Η/Υ: Μονάδες αποθήκευσης της πληροφορίας. ergasies\monades_apothimeyshs.pdf
• Word. Θεωρία αποκοπή-επικόλληση (εάν απαιτείται)
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: Wordfiles\Αποκοπη-Επικόλληση.docx
• Word.  Επαναληπτική άσκηση με πίνακες, πλαίσιο κειμένου, κουκίδες
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: ergasies\Ε_Επαναληπτική 1 Τελικό.pdf (η εικόνα βρίσκεται στο φάκελο eikones: eikones\Επαναληπτική 1.jpg
• Word. Πινέλο μορφοποίησης
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Wordfiles\Πινέλο μορφοποίησης ΑΡΧΙΚΟ.doc έτσι ώστε να πάρει τη μορφή: Wordfiles\Πινέλο μορφοποίησης ΤΕΛΙΚΟ.pdf
• Word.Πληκτρολόγηση-Εισαγωγή εικόνας clipart ή από ιντερνετ (αν απαιτείται)
• Εφαρμογή:  Να φτιάξουν μία φανταστική ιστορία για τα Χριστούγεννα. Στη θέση οποιασδήποτε λέξης μπορούν να βάλουν όποια εικόνα θέλουν. Υπόδειγμα: ergasies\Ε_παραμύθι.doc
• Word. Χρήση υδατογραφήματος.
• Εφαρμογή: Να μετατρέψετε το παρακάτω αρχείο: Wordfiles\Σύμβολα τιμής από φυτά.doc με τη βοήθεια των παρακάτω εικόνων: Σύμβολα.zip σε αυτήν την μορφή: symbola-teliko.png
• Ίντερνετ ? Ασφάλεια. Να κατανοούν ότι στο Διαδίκτυο μπορεί να βρουν υλικό (πληροφορίες και εικόνες) άσχετο με το θέμα τους, ακατάλληλο για την ηλικία τους και παράνομο. Να αποφεύγουν την επίσκεψη τέτοιων ιστοσελίδων και να ενημερώνουν το σχολείο και τους γονείς τους.
• Παρουσίαση (Κυρίως σελ 1): Παρουσιάσεις\Β_7_Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό.ppt
? Εφαρμογή:Προβολή εικόνας: ergasies\Ασφάλεια στο Διαδίκτυο\saferInternet.JPG και συζήτηση. (Σκέψου πριν δημοσιεύσεις).
• Εφαρμογή:Προβολή Βίντεο από το Saferinternet.gr
• Εφαρμογή: Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.wildwebwoods.orgκαι να ολοκληρώσουν το παιχνίδι. (επισήμανση να διαβάζουν τα κείμενα και να θυμούνται το usernameτους)
• Pandalife.gr :Να πλοηγηθούν στον εικονικό κόσμο pandalife.gr . Να επισημανθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να έχει η χρήση τέτοιων σελίδων (π.χ. συνομιλία με αγνώστους)
• Να αντιμετωπίζουν τη χρήση του Διαδικτύου με ευαισθησία σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των πνευματικών δικαιωμάτων, της ασφάλειας των πληροφοριών κ.τ.λ.
• Εφαρμογή: Παρουσίαση:  Παρουσιάσεις\Α_8_Πειρατεία Λογισμικού.ppt
• Να ενημερωθούν σε θέματα σχετικά με τους ιούς και τις κακόβουλες επιθέσεις τρίτων.
• Εφαρμογή: Παρουσίαση Προστασία Λογισμικού - Ιοι: Παρουσιάσεις\Α_7_Προστασία Λογισμικού_Ιοί.ppt και παρουσίαση Παρουσιάσεις\1.pdf (σελ 112-116)
• Να γνωρίζουν τρόπους αντιμετώπισης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
• Παρουσίαση Παρουσιάσεις\1.pdf (σελ 109-111)
• Σύνδεση με σύνεση (Δραστηριότητες από σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο)
• Ramtype(Να αναπτύξουν δεξιότητες τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης.
• Ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει κατάλληλες  ασκήσεις ή αξιοποιεί σχετικό ελεύθερο λογισμικό με το οποίο οι μαθητές παίζουν και εξασκούνται  στο «τυφλό σύστημα» δακτυλογράφησης (Προτείνεται χρόνος απασχόλησης το πολύ 10 λεπτών σε κάθε διδακτική ώρα. Ορθή τοποθέτηση των δακτύλων στο πληκτρολόγιο, εξάσκηση με γράμματα, στη συνέχεια με συλλαβές και τέλος λέξεις).
• Εφαρμογή:  Ασκήσεις στο Ramtype. Το πρόγραμμα Ramtype μπορεί να κατεβεί από την διεύθυνση: rapidtyping ή το sense-lang.org .
• Να παίξουν την εφαρμογή Gcompris με κωδικό «222133 ή 123321»(1η κατηγορία-1η υποκατηγορία-4ο παιχνίδι) (Γράφουν λέξεις) (Να προσπαθήσει να γίνει με τυφλό Σύστημα)
• GoogleEarth:Εφαρμογή από της ερωτήσεις ergasies\Ε_google_earth.docx είτε ως απλές ερωτήσεις είτε ως παιχνίδι chat.
• Οι μαθητές εμπλέκονται σε ιστοεξερευνήσεις (Webquests). (Πιθανό να έγινε και στην Γ'-Δ')
• Εφαρμογή: Να κάνουν την ιστοεξερεύνηση: ergasies\Ε_polar-animals.pdf
• Οι μαθητές αναλαμβάνουν ομαδικές αποστολές διεπιστημονικής διερεύνησης ενός θέματος με τη μέθοδο των ιστοεξερευνήσεων (Webquests).Χρήση Powerpoint-Internet Ενδεικτικά θέματα:ergasies\Εργασίες-Powerpoint-Internet ή εναλλακτικά https://docs.google.com αρχείο εργασίες.doc
• Εργασία Word και Ιστοεξερεύνηση και Powerpoint: Ένα ταξίδι που πήγαμε με την βοήθεια του υπολογιστή και του Internet.
• Αποτελείται από 5 ενότητες
Στην πρώτη  αφού χωριστούμε σε ομάδες διαλέγουμε ένα προορισμό που θα θέλαμε να επισκεφθούμε. Με την βοήθεια του Google απαντάμε στο παρακάτω φύλλο εργασίας και εισάγουμε τις κατάλληλες εικόνες. Ταξιδεύοντας με τις ΤΠΕ - Φύλλο Εργασίας 1.doc
Στην δεύτερη ενότητα της εργασίας χρησιμοποιούμε τον κειμενογράφο για να φτιάξουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο που θα μας μεταφέρει στον προορισμό μας. Ταξιδεύοντας με τις ΤΠΕ - Φύλλο Εργασίας 2.doc
Στην τρίτη ενότητα επισκεπτόμαστε τον προορισμό που έχουμε διαλέξει και βλέπουμε φωτογραφίες με την βοήθεια του προγράμματος Google Earth! Ταξιδεύοντας με τις ΤΠΕ - Φύλλο Εργασίας 3.doc
Στην τέταρτη αφού έχουμε φτάσει στον προορισμό μας στέλνουμε απο εκεί μία κάρτα με μια εικόνα του προορισμού στον δάσκαλο μας. Ταξιδεύοντας με τις ΤΠΕ - Φύλλο Εργασίας 4.doc
Στην πέμπτη. Μας άρεσε το ταξίδι; Φυσικά! Δημιουργούμε μια παρουσίαση-διαφήμιση για να δείξουμε τα αξιοθέατα του προορισμού που επισκεφτήκαμε στους συμμαθητές μας.
• Powerpoint: Να φτιάξει ο κάθε μαθητής μία παρουσίαση για μία χώρα που επιθυμεί: ergasies\Ε_ΠολίτηςΤουΚόσμου.pdf
• Εφαρμογή: Να φτιάξουν παρουσιάσεις για τα παρακάτω θέματα ergasies\Ε_Παρουσίασεις_Θέματα.pdf σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες ergasies\ΣΤ_Παρουσιάσεις_Οδηγίες.pdf.
• EXCEL(Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της εφαρμογής επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων με λογιστικά φύλλα.
• Να κατανοούν την έννοια του κελιού, της γραμμής, της στήλης.
• Να δημιουργούν απλά λογιστικά φύλλα στα οποία καταχωρούν τα δεδομένα της έρευνάς  τους και να τα μορφοποιούν. Να επιλέγουν περιοχές κελιών, να αντιγράφουν, μεταφέρουν και διαγράφουν τα περιεχόμενα των κελιών.
Να εισάγουν απλούς τύπους στα κελιά των λογιστικών φύλλων.
Εφαρμογή:  Άσκηση επανάληψης προηγούμενης τάξης: Excelfiles\Τα πρώτα βήματα 1.xls
Να αντιγράφουν τύπους.
Να αντιλαμβάνονται την έννοια της σχετικής και της απόλυτης αναφοράς σε κελί.
Μέσα από διάλογο και συζήτηση τα παιδιά ανακαλύπτουν την έννοια της απόλυτης και της σχετικής αναφοράς σε κελί. Π.χ. Ένα παιδί προσδιορίζει τον τόπο κατοικίας του, λέγοντας «μένω Κωνσταντινουπόλεως 286» (απόλυτη αναφορά), ενώ ένα άλλο λέει «ξεκινώντας από το σχολείο στον πρώτο δρόμο στρίβεις αριστερά, συνεχίζεις ευθεία, στο τέλος του δρόμου βρίσκεται το σπίτι μου» (σχετική αναφορά).
Να εξοικειωθούν στη χρήση απλών συναρτήσεων στα λογιστικά φύλλα που εξυπηρετούν την  ερευνητική τους δραστηριότητα (άθροισμα, μέσος όρος, μέγιστο, ελάχιστο).
Εφαρμογή:  Να κάνουν την άσκηση: Excelfiles\Τα πρώτα βήματα 2.xls
Να δημιουργούν γραφήματα για την γραφική απεικόνιση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων τους.
Άλλα παραδείγματα σχεδιασμού λογιστικών φύλλων:
Υπολογισμός του μέσου όρου της βαθμολογίας.
Υπολογισμός του κόστους μιας εκδρομής.
Υπολογισμός του εμβαδού και της περιμέτρου γεωμετρικών σχημάτων.
Εξερευνούν την επίδραση που έχει η αλλαγή των μεταβλητών του μήκους και του πλάτους στο εμβαδόν των γεωμετρικών σχημάτων.)
• Να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της γραφικής απεικόνισης.
• Να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν το κατάλληλο γράφημα για την παρουσίαση των στοιχείων.
• Εφαρμογή:  Να κάνουν την άσκηση: Excelfiles\Επαναληπτική1.xls
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Excelfiles\Προβλήματα.xls (Λύσεις στο αρχείο:ergasies\Ε_Προβλήματα.xls) (ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)
• Εφαρμογή: Να κάνουν τις παρακάτω επαναληπτικές ασκήσεις στο excel: ΑΣΚΗΣΗ 1η (Τα γενέθλια του Κωστάκη) f_erg_1.pdf, ΑΣΚΗΣΗ 2η (Σχολικοί αγώνες στίβου)f_erg_2.pdfΑΣΚΗΣΗ 3η (Επίδοση Μαθητών στα μαθήματα)f_erg_3.pdf
• Εφαρμογή: Να κάνουν τις παρακάτω ασκήσεις: Ασκηση Excel 1.pdf και Ασκηση Excel 3.pdf
• Εργασίαδιαθεματική (πιθανών έχει γίνει στην Δ?) μετά τη μέση της χρονιάς. Χρήση word-excel-internet-powerpoint. Τα θέματα μπορεί να είναι από το παρακάτω: ergasies\Θέματα_Διαθεματικών.doc(η εργασία μπορεί να γίνει και στις τρεις τελευταίες τάξεις) (Παραδείγματα:Παράδειγμα - Ερωτηματολόγιο.doc ΠαράδειγμαΕρωτηματολόγιο για ζώα.xlsx Παράδειγμα ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΖΩΑ.pdf Παράδειγμα ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΖΩΑ.ppt)
• Ερωτήσεις επανάληψης από όλη την ύλη (chatlike) (μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων ).Περισσότερες πληροφορίες: ergasies\Ερωτήσεις_chatlike.docx
• lysiasedu.org: Παρουσίαση διαγωνισμού Λυσίας στους Μαθητές. 
• Δοκιμαστικό για τον διαγωνισμό Λυσίας από τους μαθητές
• Δημιουργία λογαριασμού στο  androul.mysch.gr.  Επίδειξη androul.mysch.gr.

• Υπόλοιπη ύλη
• Να αναζητούν πληροφορίες σε μια ποικιλία πηγών.
• Να αναφέρουν τις πηγές των πληροφοριών τους και να αιτιολογούν την επιλογή τους.
• Να κρίνουν και να αξιολογούν τις εργασίες τους καθώς και εργασίες άλλων.
• Να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση μιας εργασίας καταθέτοντας ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις κ.λπ., αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αναστοχαστικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες επιχειρηματολογίας.
• Word(Να διατυπώνουν και να συντάσσουν  τα διερευνητικά ερωτήματα για την οργάνωση και διεξαγωγή μιας έρευνας με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου.
• Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες δυνατότητες της κάθε εφαρμογής μέσα από τη λύση ενός προβλήματος, την διερεύνηση και την παρουσίαση ενός θέματος, την ανάγκη διόρθωσης ενός «λάθους», βελτίωσης ενός εγγράφου κ.λπ. στο πλαίσιο εργασιών που τους ανατίθενται (ατομικές, ομαδικές, ομαδοσυνεργατικές).)
• HotPotatoes(Να εξοικειωθούν σταδιακά με εφαρμογές ηλεκτρονικής αξιολόγησης προκειμένου να συνθέτουν παιχνίδια (σταυρόλεξα, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοιχίας κ.λπ.).)
• Αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του μαθήματος ένα έργο, μια αποστολή, μια διεπιστημονική δραστηριότητα, οργανωμένη στο επίπεδο των παιδιών, στηριγμένη στις εμπειρίες τους από τη σχολική και κοινωνική ζωή.
• Ενδεικτικά:
• Πολυμεσικό παραμύθι (με ήχους και εικόνες) που θα συγγράψουν και θα παρουσιάσουν στα μικρότερα παιδιά.
• Σχεδιάζουν και δημιουργούν μια παρουσίαση (π.χ. το έργο ενός λογοτέχνη, τη βιογραφία ενός επιστήμονα, το αυτοκίνητο και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον, η Αγιά Σοφιά, η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής μας κ.λπ.) την οποία αξιοποιούν σε εκδήλωση του σχολείου τους.
• Δημιουργία ενός εικονογραφημένου ημερολογίου με εικόνες ή ζωγραφιές μιας θεματικής (η θάλασσα, το δάσος, η οικογένεια κλπ).
• Δημιουργία σιωπηλού video ? σχολίου μόνο με μουσική επένδυση.
• Σύνθεση μιας διαφήμισης για την υγιεινή διατροφή.
• Κατασκευή αφίσας για τα απειλούμενα είδη.
• Γελοιογραφίες.
• Άρθρο και συνεντεύξεις για την τοπική ή τη σχολική εφημερίδα σχετικό με ένα επίκαιρο θέμα της περιοχής τους.
• Συνθέτουν παιχνίδια και κουίζ (αρχικά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού) αξιοποιώντας πακέτα ηλεκτρονικής αξιολόγησης.
• Αναλαμβάνουν, για παράδειγμα, την κατασκευή σταυρολέξου αφού τους δοθούν οι λέξεις σε έγγραφο επεξεργαστή κειμένου. Τις εισάγουν σε πίνακα που σχεδιάζουν, βρίσκουν και συμπληρώνουν ορισμούς. Αντιγράφουν τα κείμενα στα αντίστοιχα πεδία μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής αξιολόγησης και με καθοδήγηση κατασκευάζουν και μορφοποιούν το σταυρόλεξο.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας.
• Kidspiration(Να αξιοποιούν του εννοιολογικούς χάρτες για την εμβάθυνση και κατανόηση πληροφοριακού υλικού.)
• Να εμπλουτίζουν τη βιβλιοθήκη της εφαρμογής με εικόνες και να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες του ήχου.
• Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες δυνατότητες της κάθε εφαρμογής μέσα από τη λύση ενός προβλήματος, την διερεύνηση και την παρουσίαση ενός θέματος, την ανάγκη διόρθωσης ενός «λάθους», βελτίωσης ενός εγγράφου κ.λπ. στο πλαίσιο εργασιών που τους ανατίθενται (ατομικές, ομαδικές, ομαδοσυνεργατικές).
• Αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή μικρών ερευνών. Συντάσσουν, μετά από συζήτηση και διατύπωση υποθέσεων, τα ερωτηματολόγια στον επεξεργαστή κειμένου. Συλλέγουν τα δεδομένα. Σχεδιάζουν λογιστικά φύλλα, καταχωρούν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Αναπαριστούν με κατάλληλα γραφήματα τα αποτελέσματα. Τα αναλύουν και συζητούν.
• Συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τις αρχικές τους υποθέσεις. Θέτουν ερωτήματα κάνουν προτάσεις.
• Σχεδιάζουν και δομούν την παρουσίαση όλης της εργασίας τους.
• Συζητούν για το πώς εργάστηκαν και με ποιο τρόπο τους βοήθησαν οι ΤΠΕ. Ανταλλάσουν απόψεις.
• Δημιουργούν τεύχος με τα στοιχεία της έρευνάς τους, το οποίο μορφοποιούν κατάλληλα (εξώφυλλο, περιεχόμενα, κεφαλίδα και υποσέλιδο, αρίθμηση σελίδων, σελίδα με δύο στήλες κ.λπ.).
• Ενδεικτικά:
• Έρευνα α΄:
• Κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι.
• Συζήτηση. Συμπεράσματα, προτάσεις.
• Πρόγραμμα μείωσης της κατανάλωσης.
• Έρευνα β΄ (μετά από το πρόγραμμα):
• Κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι.
• Συγκρίσεις. Συζήτηση. Συμπεράσματα. Νέες προτάσεις.
• Εμπλέκονται σε ιστοεξερευνήσεις (Webquests)  σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες αλλά κάνουν και  ελεύθερες αναζητήσεις για τη συλλογή πληροφοριών και εικόνων που χρειάζονται για μια εργασία τους.
• Ενθαρρύνονται στην ανάληψη διαταξιακών συνεργασιών και με απομακρυσμένα σχολεία. Όπου αυτό είναι δυνατό εξοικειώνονται και με τη μορφή συνεργασιών μέσω σύγχρονων ή ασύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
• Γράφουν ένα άρθρο για κάποιο πρόβλημα, της περιοχής τους. Ανταλλάσσουν τις εργασίες τους. Με την εισαγωγή σχολίου κάνουν παρατηρήσεις πιθανής βελτίωσης του κειμένου αλλά και θετικά σχόλια.
• Επεξεργάζονται εκ νέου το κείμενο προσέχοντας τις παρατηρήσεις των συμμαθητών τους. Βελτιώνουν με νέες ιδέες όπου χρειάζεται. Παρουσιάζουν.
• Συζητούν. Τελειοποιούν, αποστέλλουν στην τοπική εφημερίδα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
• Σύνταξη ερωτηματολογίου, επισύναψή του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αποστολή του σε συμμαθητές τους ενός απομακρυσμένου σχολείου, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για την περιοχή τους.
• Ετοιμάζουν ερωτήσεις αντιστοιχίας, όπου οι συμμαθητές τους καλούνται να αντιστοιχίσουν ένα σύνολο εντολών με το αντίστοιχο παραγόμενο σχήμα και αντίστροφα. Συζητούν.)
• Να κάνουμε τις ασκήσεις Logo σε EasyLogo
• Να κάνουμε τις ασκήσεις Δραστηριότητες στην τάξη scratch.doc και όλες τις άλλες εργασίες του φακέλου scratch της Στ Δημοτικού.
• Το σχολείο μας θα συμμετάσχει φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (15-23 Οκτωβρίου, 2016) και στην παγκόσμια ώρα του κώδικα (Αρχές Δεκεμβρίου).
• Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν είναι:
• minecraft:  https://code.org/mc
• Θα γίνει στον πίνακα το Minecraft μέχρι την 6 δραστηριότητα(εύκολο).
• Οι μαθητές θα κάνουν τις δραστηριότητες minecraft: https://code.org/mc μόνοι τους. την άλλη φορά θα δούμε στον πίνακα τις περισσότερες δραστηριότητες του Minecraft 
• Θα δούμε στον πίνακα τις τελευταίες δραστηριότητες 6-13 στο Minecraft.
• Οι μαθητές θα κάνουν μόνοι τους τις παρακάτω δραστηριότητες προγραμματισμού: http://compute-it.toxicode.fr/

Last modified: Thursday, 16 April 2020, 3:46 PM