Δομή επανάληψης - Διαδικασίες

Εφαρμογή με δέντρο, με την βοήθεια διαδικασιών και δομής επανάληψης.