Βίντεο παρουσίαση - Εισαγωγή στην Easy Logo

Βίντεο παρουσίαση - Εισαγωγή στην Easy Logo

Click https://www.youtube.com/watch?v=GKfCwJyiY0M link to open resource.