Ημερολόγιο Μαθήματος Γ

• Γνωριμία με τους μαθητές
• Δίνεται σε όλους τους μαθητές έγγραφο με οδηγίες για το μάθημα της πληροφορικής:diafora\Οδηγίες προς γονείς.docx
• Κανόνες χρήσης εργαστηρίου Η/Υ: diafora\Κανόνες χρήσης Εργαστηρίου Πληροφορικής.docx
• Συμπλήρωση εγγράφων για εργαστήριο: diafora\Έγγραφα για εργαστήριο.docx
• Ταυτότητα Μαθητή: Εκτύπωση μία για κάθε μαθητή. Χρήση της webcameras για λήψη φωτογραφία και εκτύπωση αμέσως. Ενημέρωση μαθητών για τη συλλογή βαθμών(Βαθμός 1-4 ανάλογα με την επίδοση σε κάθε εργασία).diafora\Ταυτότητα_Μαθητή_πρότυπο.xlsx
• Οι μαθητές επιδιώκεται:
• Να εξηγούν με απλά λόγια τι είναι ο υπολογιστής και τι τα προγράμματα εφαρμογών. Να δίνουν απλά παραδείγματα όσον αφορά τη χρήση του.
• Να εξηγούν τι είναι πρόγραμμα εφαρμογών και να δίνουν γενικά παραδείγματα προγραμμάτων.
• Να αναγνωρίζουν τις μονάδες εισόδου ?εξόδου.
• Εφαρμογή: Να προβληθεί μέρος της παρουσίασης(σελ. 19): Παρουσιάσεις\1.pdf ή Παρουσιάσεις\Α_2_Το υλικό του υπολογιστή.ppt
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: wordfiles\Υλικό Υπολογιστή.doc
• Εφαρμογή:  Να κάνουν την άσκηση: ergasies\Α_Μέρη_Η-Υ_In_Out.jpg (κυρίως την άσκηση 2)
• Εφαρμογή:  Επαναληπτικές ασκήσεις Θεωρίας: ergasies\Γ_Επανάληψη_Θεωρία1.jpgergasies\Γ_Επανάληψη_Θεωρία2.jpg
• Οι μαθητές συζητούν και ανακαλύπτουν τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας εργασίας την οποία συσχετίζουν με την οργάνωση ενός γραφείου εργασίας.
• Με τη χρήση των κατάλληλων εφαρμογών (ζωγραφική, κειμενογράφος, αριθμομηχανή κ.ά.) στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας μαθαίνουν να ανοίγουν, να κλείνουν εφαρμογές, να χειρίζονται τα παράθυρα και να ξεχωρίζουν τα πιο βασικά εικονίδια. Μετακινούνται μεταξύ ανοικτών παραθύρων. Να κατανοούν την έννοια και τη λειτουργία των παραθύρων (μεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση, κλείσιμο, μετακίνηση, διάταξη παραθύρων στην επιφάνεια εργασίας).
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: ergasies\Γ_Επιφάνεια_Εργασίας.jpg  και ergasies\Γ_Επιφάνεια_Εργασίας2.jpg
• Kidspiration:Οι μαθητές εξοικειώνονται στη χρήση εφαρμογής εννοιολογικής χαρτογράφησης και τη διαδικασία σύνθεσης χαρτών συμπληρώνοντας αρχικά ημιδομημένους χάρτες. Σταδιακά αυτονομούνται.
• Οι μαθητές οπτικοποιούν σε εννοιολογικό χάρτη τις πληροφορίες που βρίσκουν κατά τη διερεύνηση ενός θέματος με σύμβολα, συνδέσμους και εισαγωγή εικόνων. Π.χ. Η ρύπανση του περιβάλλοντος.
• Αποθηκεύουν τον εννοιολογικό χάρτη και σε μορφή εικόνας, ώστε να τον χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικές δραστηριότητες.
• Word. Θεωρία Πληκτρολόγηση (επανάληψη + ergasies\Word - Σύμβολα και σημεία στίξης.pdf)
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση:ergasies\Σημεία στίξης.docx
• Εφαρμογή: Να γράψουν μία μικρή έκθεση πως πέρασαν το καλοκαίρι.
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: ergasies\G_Den_einai_treloi_oi_didymoi.jpg
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Wordfiles\4_εποχές.doc
• Eφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Wordfiles\Δημιουργικό Γράψιμο.doc
• Word. Θεωρία διόρθωση κειμένου. Επισήμανση ότι δεν λειτουργεί πάντα το δεξί κλικ. Προσοχή κάποια σημεία που δεν είναι κόκκινα μπορεί και να είναι λάθος.
• Εφαρμογή: Να κάνετε προσεκτικά την άσκηση: Wordfiles\Corrected-β.doc
• Word. Θεωρία μορφοποίησης (εάν απαιτείται + στοίχιση + διάστιχο)
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση μορφοποίησης: wordfiles\Word - Μορφοποίηση κειμένου 4 (Αρχικό).doc 
• Οδηγίες στο wordfiles\Word - Μορφοποίηση κειμένου 4 _Τελικό.pdf
• Μπορείτε να γράψετε και κάτω-δεξιά το όνομα σας (δεξιά στοίχιση).
• Word. Θεωρία εισαγωγή εικόνας από αρχείο (εάν απαιτείται)
• Word. (Να γράφουν πολυτροπικά κείμενα (συνδυάζοντας κείμενο, εικόνες και γραφικά) έχοντας υπόψη τους το σκοπό για τον οποίο συντάσσουν το κείμενο.
• Να ενισχύουν την επιτυχία των στόχων τους εισάγοντας τόσο στα κείμενα όσο και στις παρουσιάσεις τους πίνακες, πλαίσια κειμένου και γραφικής μορφής κείμενο (π.χ. συλλογή Fontwork, Wordart).)
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: Wordfiles\garfield.doc
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: ergasies\Γ_Βραβείο.pdf
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: ergasies\Γ_Η εικόνα μου.pdf
• Εφαρμογή:Να κάνουν την άσκηση: Wordfiles\Καταζητείται.docx
• Word. Θεωρία εισαγωγής πίνακα στο Wordκαι επεξεργασία πίνακα (χρώμα γεμίσματος, στοίχιση κτλ.
• Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: ergasies\Γ_πίνακες 1.pdf
• Εφαρμογή: Να κάνετε το παρακάτω αρχείο: Wordfiles\πίνακες 2 - Αρχικό.doc να έχει την μορφή Wordfiles\πίνακες 2 - Τελικό.pdf (επανάληψη θεωρία κουκίδες και αρίθμηση)
• Εφαρμογή: Να κάνετε την παρακάτω άσκηση: ergasies\Γ_yliko.pdf
• Word. Θεωρία κουκίδες και αρίθμηση
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση: Wordfiles\κουκκίδες αρίθμηση 1.doc
• Εφαρμογή: Να κάνουν την άσκηση(με τη χρήση του tab):Wordfiles\κουκκίδες αρίθμηση 2.doc
• TuxofMath: Playalone->PlayArcadegame ->Scout (Προαιρετικά τυφλό σύστημα)
• Να αναγνωρίζουν τη δυνατότητα που παρέχουν οι ΤΠΕ σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά να επικοινωνούν ή να συνεργάζονται πάνω στο ίδιο θέμα.
• Εφαρμογή: Να αναφέρουν δραστηριότητες ή εργασίες που μπορούν να γίνουν από απόσταση με τη χρήση των ΤΠΕ.
• Να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση σωστής γλώσσας και κατάλληλης έκφρασης στις επικοινωνίες τους.
• Να μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που θα μιλούσαν ή θα γράφανε στην πραγματικότητα. Όχι ?greeklish?, όχι όλα κεφαλαία, όχι μόνο μικρά, όχι χωρίς τόνους, όχι ανορθόγραφα, όχι συντομογραφίες. Δεν μιλάμε άσχημα.
• Το σχολείο μας θα συμμετάσχει φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (15-23 Οκτωβρίου).ή στην Παγκόσμια ώρα του Κώδικα.
• Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν είναι:
• εφαρμογή Angry Birds: https://studio.code.org/hoc/1 
• Θα γίνει μέχρι περίπου την 10η δραστηριότητα στο AngryBirds στον πίνακα
• Ολοκλήρωση του AngryBirds:https://studio.code.org/hoc/1  στον πίνακα. Την άλλη φορά θα το κάνουν στους H/Y.
• Θα κάνουν το Angry Birds: https://studio.code.org/hoc/1  στους υπολογιστές τους.
• Διαδίκτυο: Εισαγωγή στη χρήση φυλλομετρητών(browsers) στο διαδίκτυο. Να κάνετε την εργασία: ergasies\Γ_Πλοηγός διαδικτύου Firefox.doc
• Webmail(Να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άνοιγμα, κλείσιμο μηνύματος, απάντηση σε μήνυμα, εισαγωγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης  παραλήπτη, εισαγωγή θέματος).Βασικοί φάκελοι.
• Παρουσίαση: Παρουσιάσεις\Α_14_Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.ppt
• Εφαρμογή: Βασικά χαρακτηριστικά gmail. Να στείλουν ένα μήνυμα στο e-mailτου Δασκάλου.
• Εφαρμογή: Να στείλουν ένα μήνυμα στο δάσκαλο και κοινοποίηση σε όλους τους συμμαθητές τους.
• Εφαρμογή:  Να συλλέξουν κείμενο από το διαδίκτυο και να το στείλουν στο e-mail. Π.χ. Να βρουν έθιμα του Πάσχα από όλη την Ελλάδα.
• Εφαρμογή: Να στείλουν μία φωτογραφία που θα κατεβάσουν από το διαδίκτυο.
• Εφαρμογή: Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για τη συγγραφή ηλεκτρονικού συνεργατικού παραμυθιού.
• Να αξιοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ασφάλειας κατά τη χρήση του.
• Γίνεται συζήτηση ? διάλογος. Τα παιδιά συσχετίζουν το κλασικό ταχυδρομείο με το ηλεκτρονικό, ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές. Ενημερώνονται για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Εφαρμογή: Συζήτηση ? Τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επικοινωνία στο διαδίκτυο γενικότερα.
• Να κάνουν την άσκηση: ergasies\Γ_Ιντερνετ_Επικοινωνια_Ερωτήσεις.jpg
• Σύνδεση με σύνεση (Δραστηριότητες από σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο)
• Powerpoint(Να αξιοποιούν διάφορα ηλεκτρονικά μέσα παρουσίασης και έκφρασης ανάλογα με το θέμα τους.) (Θεωρία Powerpointτα βασικά, κείμενο-εικόνα)
• Οι μαθητές αναλαμβάνουν την παρουσίαση ενός θέματος από μια περιοχή του αναλυτικού προγράμματος. Π.χ. ?Οι περιπέτειες του Οδυσσέα?. Γράφουν κείμενα, εισάγουν εικόνες, ταξινομούν σε πίνακα με τη σειρά που αναφέρονται στο βιβλίο της Ιστορίας τους σταθμούς του ταξιδιού (βλέπε αντίστοιχο λογισμικό του Π.Ι.), εισάγουν κείμενα γραφικής μορφής για τους τίτλους, ζωγραφίζουν και εισάγουν το καράβι του Οδυσσέα, σελιδοποιούν. Εντοπίζουν τις περιοχές του ταξιδιού αξιοποιώντας κατάλληλο λογισμικό (π.χ. Google earth) και εμπλουτίζουν την εργασία τους με την τωρινή ονομασία των περιοχών και  σύγχρονες φωτογραφίες. Εκτυπώνουν την εργασία τους δημιουργώντας αντίστοιχο φυλλάδιο.
• Εφαρμογή: Οι μαθητές να κάνουν μία παρουσίαση με θέμα από το μάθημα της Ιστορίας. Π.χ. Οι άθλοι του Ηρακλή, Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, Η ιστορία του τόπου μου ή από τη μελέτη περιβάλλοντος : Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
• Ερωτήσεις επανάληψης από όλη την ύλη (chatlike) (μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων ).Περισσότερες πληροφορίες: ergasies\Ερωτήσεις_chatlike.docx
• Να κατανοούν με εισαγωγικές χρήσεις του Διαδικτύου ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη πηγή πληροφοριών και εικόνων και ότι πρέπει να το χρησιμοποιούν:
α) κριτικά όσον αφορά την αξιοπιστία και την ασφάλεια των πληροφοριών
β) με ευαισθησία σε θέματα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων και σωστής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.
• Προβολή Παρουσίασης: Παρουσιάσεις\Α_11_Γνωριμία_με_το_Διαδίκτυο.ppt
• Οι μαθητές εμπλέκονται σε ιστοεξερευνήσεις (Webquests).
• Εφαρμογή: ergasies\Εργασία με ζώα υπό εξαφάνιση.doc
• Εφαρμογή: ergasies\Γ_panda-quest.pdf
• Εφαρμογή:ergasies\Γ_christmas-traditions-webquest.pdf
• Εφαρμογή: ergasies\Γ_farm-animal-quest.pdf
• Οι μαθητές αναλαμβάνουν ομαδικές αποστολές διεπιστημονικής διερεύνησης ενός θέματος με τη μέθοδο των ιστοεξερευνήσεων (Webquests).Χρήση Powerpoint-Internet Ενδεικτικά θέματα:ergasies\Εργασίες-Powerpoint-Internet(Εργασίες Powerpoint-Internet.docx και Εργασίες-Powerpoint-Internet.xls) ή εναλλακτικά https://docs.google.com αρχείο εργασίες.doc
• Με την αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεων οργανώνουν το υλικό τους και το παρουσιάζουν.
• Excel:Να κάνουν την άσκηση με πράξεις μαθηματικές στο excel: Excelfiles\AlisidaPrakseon.xlsΟδηγίες: Να ελέγχουν κάθε φορά το αποτέλεσμα της κάθε πράξης γιατί αλλιώς θα χαθούν αν κάνουν λάθος.
• Excel:να κάνουν τις 4 ασκήσεις με τα νομίσματα στο  βιβλίο: Excelfiles\NomismatikoSystima.xls
• Υπόλοιπη ύλη
• Word(Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες δυνατότητες της κάθε εφαρμογής μέσα από τη λύση ενός προβλήματος την ανάγκη διόρθωσης ενός «λάθους», βελτίωσης ενός εγγράφου κ.λπ. στο πλαίσιο εργασιών που τους ανατίθενται (ατομικές, ομαδικές, ομαδοσυνεργατικές).)
• Να βρίσκουν πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο σκοπό χρησιμοποιώντας μια ποικιλία πηγών. (Ηλεκτρονική, διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια ? Λεξικά, εκπαιδευτικά λογισμικά, διαδίκτυο)
• Οι μαθητές εμπλέκονται σε ιστοεξερευνήσεις (Webquests).
• Οι μαθητές αναλαμβάνουν ομαδικές αποστολές διεπιστημονικής διερεύνησης ενός θέματος με τη μέθοδο των ιστοεξερευνήσεων (Webquests).
• Π.χ. «Η θάλασσα» Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες: δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και λογοτεχνών.
• Αποστολή δημοσιογράφων: ρεπορτάζ για τη ρύπανση της θάλασσας, αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριακού υλικού (εννοιολογικός χάρτης).
• Αποστολή καλλιτεχνών: συγκέντρωση και παρουσίαση έργων ζωγραφικής με θέμα τη θάλασσα (σύνθεση παρουσίασης με λεζάντες και σχόλια).
• Αποστολή λογοτεχνών: αναζήτηση, συγκέντρωση, εικονογράφηση και παρουσίαση ποιημάτων για τη θάλασσα κ.λπ.
• Ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται να επικοινωνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες για τις εργασίες τους, όταν αυτές το επιτρέπουν, από συμμαθητές σχολείων άλλων περιοχών, φορείς και ειδικούς αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Last modified: Thursday, 18 October 2018, 11:17 AM