Ημερολόγιο Μαθήματος ΣΤ

• Γνωριμία με τους μαθητές
• Δίνεται σε όλους τους μαθητές έγγραφο με οδηγίες για το μάθημα της πληροφορικής:diafora\Οδηγίες προς γονείς.docx
• Κανόνες χρήσης εργαστηρίου Η/Υ: diafora\Κανόνες χρήσης Εργαστηρίου Πληροφορικής.docx
• Συμπλήρωση εγγράφων για εργαστήριο: diafora\Έγγραφα για εργαστήριο.docx
• Ταυτότητα Μαθητή: Εκτύπωση μία για κάθε μαθητή. Χρήση της webcameras για λήψη φωτογραφία και εκτύπωση αμέσως. Ενημέρωση μαθητών για τη συλλογή βαθμών(Βαθμός 1-4 ανάλογα με την επίδοση σε κάθε εργασία).diafora\Ταυτότητα_Μαθητή_πρότυπο.xlsx
• Οι μαθητές επιδιώκεται:
Να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στην καθημερινή τους ζωή και να προβληματίζονται για το μέλλον.
Αναπτύσσεται διάλογος και προβληματισμός μέσα στην τάξη για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, που τα παιδιά αντιλαμβάνονται, των ΤΠΕ στην απασχόληση, την οικονομία, την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και λαών, την αλληλεπίδραση των πολιτισμών, την απομόνωση του ατόμου αλλά και την δυνατότητα να επικοινωνεί με άλλα άτομα που βρίσκονται πολύ μακριά, τους κινδύνους του Διαδικτύου κ.ά.
Παρουσίαση: Παρουσιάσεις\Α_15_Χρήσεις του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή.ppt
Παρουσίαση: Παρουσιάσεις\Β_10_Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα.ppt
• Προβολή Βίντεο από το Saferinternet.gr(εάν δεν έχει γίνει στην Ε?)
• Σύνδεση με σύνεση (Δραστηριότητες από σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο)
• Word. Πληκτρολόγηση(Επανάληψη από προηγούμενες τάξεις) Να γράψουν το κείμενο:ergasies\ΣΤ_Η_Θλιμένη_Αγελάδα.pdf
• Word. Θεωρία δυνάμεις/εκθέτες(και επανάληψη χρήσης tab, κουκίδες και αρίθμηση)Τις δυνάμεις της διδαχθήκαν στη στ? δημοτικού.
Εφαρμογή: Να κάνετε την άσκηση: Wordfiles\κουκκίδες αρίθμηση 3.doc
• Οι μαθητές εμπλέκονται σε ιστοεξερευνήσεις (Webquests). (Πιθανό να έγινε και στην Γ'-Δ'-Ε')
Οι μαθητές αναλαμβάνουν ομαδικές αποστολές διεπιστημονικής διερεύνησης ενός θέματος με τη μέθοδο των ιστοεξερευνήσεων (Webquests).Χρήση Powerpoint-Internet Ενδεικτικά θέματα:ergasies\Εργασίες-Powerpoint-Internet ή εναλλακτικά https://docs.google.com αρχείο εργασίες.doc
• Εργασίαδιαθεματική (πιθανών έχει γίνει στην Δ? και Ε?) μετά τη μέση της χρονιάς. Χρήση word-excel-internet-powerpoint. Τα θέματα μπορεί να είναι από το παρακάτω: ergasies\Θέματα_Διαθεματικών.doc(η εργασία μπορεί να γίνει και στις τρεις τελευταίες τάξεις) (Παραδείγματα:Παράδειγμα - Ερωτηματολόγιο.doc ΠαράδειγμαΕρωτηματολόγιο για ζώα.xlsx Παράδειγμα ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΖΩΑ.pdf Παράδειγμα ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΖΩΑ.ppt)
• Να δημιουργήσουν τα δικά τους εικονογραφημένα βιβλία με τη βοήθεια της ιστοσελίδας: http://www.toondoo.com/ Προς το παρόν υποστηρίζονται μόνο τα οριζόντια για την δημιουργία βιβλίου. (Η εργασία μπορεί να γίνει στην Ε? και στην ΣΤ' τάξη).
• Ερωτήσεις επανάληψης από όλη την ύλη (chatlike) (μπορούν να συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων ).Περισσότερες πληροφορίες: ergasies\Ερωτήσεις_chatlike.docx
lysiasedu.org: Παρουσίαση διαγωνισμού Λυσίας στους Μαθητές.
• Δοκιμαστικό για τον διαγωνισμό Λυσίας από τους μαθητές.
• Εφαρμογή: Παρουσίαση τρόπους σύνθετης αναζήτησης για να μπορούν οι μαθητές να βελτιώσουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαγωνισμό Λυσίας. Π.χ.: https://www.google.gr/advanced_search (Έχει γίνει μια εισαγωγή και στις προηγούμενες τάξεις)
(π.χ. αναζήτηση: ακριβώς της φράση(""), καμία λέξη (-), μαθηματικές πράξεις, αναζήτηση σε τομέα (sitesmile, αναζήτηση με βάση την εικόνα, μετάφραση λέξης σε άλλη γλώσσα (Ελληνικά σε Τούρκικα) κ.τ.λ. Παραδείγματα με tricks στο google π.χ.: do a barrel roll, zerg rush, atari breakout στο google images, tilt, περισσότερα εδώ: http://elgoog.im/
• PowerpointΑφού κάνουν ιστοεξερεύνηση (Webquest) μπορούν να κάνουν μία παρουσίαση με ένα από τα παρακάτω θέματα: Φυσικά Οικοσυστήματα,
Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης ,
Ανακαλύψεις που άλλαξαν τον κόσμο.
• Εφαρμογή: Να φτιάξουν παρουσιάσεις για τα παρακάτω θέματα ergasies\ΣΤ_Παρουσίασεις_Θέματα.pdf σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες ergasies\ΣΤ_Παρουσιάσεις_Οδηγίες.pdf.
Εφαρμογή: Να καταγράψουν σε μία παρουσίαση τα βασικά οστά του ανθρώπου ή τα όργανα.
• Κινητά τηλέφωνα ? Χωρισμός σε 4 ομάδες/ρόλους, Δημιουργούν ένα φυλλάδιο και μια παρουσίαση ? Σχεδιάζουν το σήμα τους.  Ρόλοι: Εταιρία Κινητής τηλεφωνίας ? τα θετικά των κινητών, Εταιρία σταθερής τηλεφωνίας- τα αρνητικά των κινητών, Οργανισμός saferinternet:Συμβουλές για την σωστή χρήση των κινητών, Κατασκευαστές: σχεδιάζουν ένα κινητό ? τεχνικά μέρη ενός κινητού, εταιρία software: πλεονεκτήματα  ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μαμά: μειονεκτήματα  ηλεκτρονικών παιχνιδιών
• Ramtype(Να αναπτύξουν δεξιότητες τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης.
Ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει κατάλληλες  ασκήσεις ή αξιοποιεί σχετικό ελεύθερο λογισμικό με το οποίο οι μαθητές παίζουν και εξασκούνται  στο «τυφλό σύστημα» δακτυλογράφησης (Προτείνεται χρόνος απασχόλησης το πολύ 10 λεπτών σε κάθε διδακτική ώρα. Ορθή τοποθέτηση των δακτύλων στο πληκτρολόγιο, εξάσκηση με γράμματα, στη συνέχεια με συλλαβές και τέλος λέξεις).
• Εφαρμογή:  Ασκήσεις στο Ramtype. Το πρόγραμμα Ramtype μπορεί να κατεβεί από την διεύθυνση: rapidtyping ή το sense-lang.org .
• EXCEL(Οι μαθητές δημιουργούν για παράδειγμα έναν πίνακα σε λογιστικό φύλλο με τα επώνυμα, τα ονόματα και το φύλλο των συμμαθητών τους. Τα ταξινομούν με διάφορους τρόπους. Δημιουργούν φίλτρα. Αντιλαμβάνονται την έννοια του πεδίου και της εγγραφής.
• Αντλούν θέματα από τα Μαθηματικά και από την καθημερινή ζωή τα επεξεργάζονται στατιστικά και τα αναπαριστούν με το κατάλληλο γράφημα.)
• Videoauthoringtool(Να εξοικειωθούν με πρόγραμμα επεξεργασίας video).
• Να δημιουργούν ιστολόγιο (blog). Να κατανοήσουν την έννοια και το σκοπό δημιουργίας ενός ιστολογίου και να αναπτύξουν καλές πρακτικές αξιοποίησης του μέσου.
• Να συντάσσουν απλές διαδικασίες σε ένα Logolike προγραμματιστικό περιβάλλον.
• Να κατανοήσουν την έννοια της μεταβλητής. Να χρησιμοποιούν διαδικασίες με συνθήκη, παραμετρικές και αναδρομικές διαδικασίες.
• Οι μαθητές συντάσσουν διαδικασίες για τη σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Logo. Συνδυάζουν τις διαδικασίες για το σχεδιασμό  σύνθετων σχεδίων π.χ. κάστρο, χωριό, βάρκα, πλοίο κ.λπ. 
• Εμπλουτίζουν τα σχέδια τους με χρώματα και με άλλα σχέδια από τα έτοιμα γραφικά. 
• Μέσα από τα παραδείγματα, τα παιδιά κατανοούν ότι ο υπολογιστής εκτελεί τις οδηγίες που του δίνει ο άνθρωπος.
• Να κάνουμε τις ασκήσεις Logo σε EasyLogo
• Δραστηριότητες 7-8 της Easylogo
• Δραστηριότητες9-14 της Easylogo
• Να δούνε την δραστηριότητα 15 στο σπίτι. Την είδαμε στην τάξη, χωρίς να την βρούμε την λύση.
• Συνέχεια από τη δραστηριότητα 15 μέχρι και την 19 στην Easylogo.
• Nα φτιάξετε στην Easylogo ένα σπίτι (3 επί 6). Εντολές Χρώμα μολυβιού, γέμισμα, πάνω το μολύβι, κάτω το μολύβι).
• Για τις επόμενες 15 μέρες οι μαθητές με πρόσβαση στο διαδίκτυο να κάνουν την Άσκηση - EasyLogo. Οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν την άσκηση όσες φορές επιθυμούν.
• Επίδειξη Άσκηση - EasyLogo στον πίνακα.
• Να φτιάξετε και ένα χωριό(5 επί 10 σπίτια - 50 σπίτια) και αργότερα να βάλετε και δέντρα αν μπορείτε προαιρετικά.(Δεν κάναμε τα δέντρα)
Άσκηση - Χριστουγεννιάτικο Δέντρο με την Easylogo.

• Να κάνουμε τις ασκήσεις Δραστηριότητες στην τάξη scratch.doc και όλες τις άλλες εργασίες του φακέλου scratch.
• Εισαγωγή στο Scratch. Αλλαγή σκηνικού και αλλαγή χαρακτήρα.

• Εισαγωγή στο Scratch και ειδικά στις εντολές κίνησης.
Δοκιμάζω όψεις και ήχους
Πέρα δώθε
Άσκηση με γάτα που κυνηγάει  ποντίκι ή τυρί. Καθυστέρηση στην εκκίνηση της γάτας.
Εργασία με ελικόπτερο στο scratch.
• Συνέχεια προηγούμενης άσκησης με ελικόπτερο.
• Μπορείτε να κατεβάσετε τις ενδυμασίες από εδώ: helicopter1.pnghelicopter2.png
• Συνέχεια προηγούμενης άσκησης.
• Άσκηση Χορός-Μπαλαρίνα
• Άσκηση Άσκηση Διάλογος χωρίς μηνύματα
• Άσκηση Διάλογος με μηνύματα
• Την επόμενη φορά να ξαναδούμε τις εργασίες των παιδιών
• Ολοκλήρωση προηγούμενης άσκησης.
• Αρχίσαμε την άσκηση Φαντάσματα
• Συνέχεια προηγούμενης άσκησης
• Άσκηση Φαντάσματα με κλώνους
• Προετοιμασία για το Κουίζ στο scratch
• Κουίζ στην τάξη
• Εργασίες Scratch και Lego Wedo
• Εκπαιδευτική ρομποτική: Δημιουργούμε απλές ρομποτικές κατασκευές με τη βοήθεια του scratch και του Lego Wedo
• Π.χ. εργασία που έγινε από τους μαθητές του 89 Δημοτικού Σχολείου Αθηνών: https://www.youtube.com/watch?v=JczQSoKkfdg
• και πολλές άλλες: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBO5i0Br-MCt90lYsKP4vdL7sDD1oH1Vz
Οδηγίες κατασκευής Lego Wedo εργασιών
Κροκόδειλος με απόσταση
Κροκόδειλος με ήχο
Αυτοκίνητο
• Άσκηση Χαζό παιχνίδι
• Άσκηση Δεινόσαυρος (Άθροισμα-Διαφορά με επιλογή)
• Άσκηση Ρώτησε.
• Εισαγωγή στις μεταβλητές
• Άσκηση Αριθμός θετικός-αρνητικός-μηδέν
• Άσκηση Παιχνίδι με 6 ερωτήσεις
• Άσκηση Φάντασμα με κλώνους - παιχνίδι
• Εκπαιδευτική ρομποτική: Δημιουργούμε απλές ρομποτικές κατασκευές με τη βοήθεια του scratch και του Lego Wedo
• Π.χ. εργασία που έγινε από τους μαθητές του 89 Δημοτικού Σχολείου Αθηνών: https://www.youtube.com/watch?v=JczQSoKkfdg
και πολλές άλλες: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBO5i0Br-MCt90lYsKP4vdL7sDD1oH1Vz
• Δημιουργία λογαριασμού στο  androul.mysch.gr.  Επίδειξη androul.mysch.gr.
•  Υπόλοιπη ύλη
• Kidspiration(Καταγράφουν τις απόψεις τους σε εννοιολογικό χάρτη.)
• Επισκέπτονται διαδικτυακούς τόπους μελετούν θέσεις και απόψεις ειδικών. Αναστοχάζονται, συμπληρώνουν ή διαφοροποιούν τον εννοιολογικό τους χάρτη.
• Εκτυπώνουν και αναρτούν τον χάρτη στην τάξη τους.
• Να δημιουργούν, να αξιολογούν και να δημοσιοποιούν μια συνθετική εργασία.
• Οι μαθητές στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας αναλαμβάνουν την εκπόνηση μιας συνθετικής εργασίας (project) αξιοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.
• Εύρεση θέματος, διαμόρφωση αξόνων διερεύνησης μέσα από συζήτηση και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.
• Ενδεικτική διάρθρωση σχεδίου εργασίας με θέμα: «Το δάσος» ακολουθεί στο τέλος του παρόντος.
• Για την επεξεργασία της συνθετικής εργασίας θα αφιερώνονται τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες το μήνα καθ΄ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
• Το σχολείο μας θα συμμετάσχει φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (15-23 Οκτωβρίου, 2016) και στην παγκόσμια ώρα του κώδικα (Αρχές Δεκεμβρίου).
• Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν είναι:
• οι εφαρμογές: minecraft:  https://code.org/mc
• Θα γίνει στον πίνακα το Minecraft μέχρι την 6 δραστηριότητα(εύκολο).
• Οι μαθητές θα κάνουν τις δραστηριότητες minecraft: https://code.org/mc μόνοι τους. την άλλη φορά θα δούμε στον πίνακα τις περισσότερες δραστηριότητες του Minecraft 
• Θα δούμε στον πίνακα τις τελευταίες δραστηριότητες 6-13 στο Minecraft.
• Οι μαθητές θα κάνουν μόνοι τους τις παρακάτω δραστηριότητες προγραμματισμού: http://compute-it.toxicode.fr/

Last modified: Thursday, 16 April 2020, 3:44 PM