Άσκηση Σκάλα (2.5 Διαδικασίες - 2.6 Μεταβλητές)

α) Δημιουργήστε μία διαδικασία με όνομα ΣΚΑΛΑ με 3 σκαλιά όπως το παρακάτω σχήμα. Όλες οι γραμμές έχουν μήκος 40.

β)Δημιουργήστε μια διαδικασία με όνομα ΣΚΑΛΑ όπου η χελώνα θα σχεδιάζει χ σκαλοπάτια. Το χ θα παίρνει τιμή όταν θα καλούμε την διαδικασία. π.χ. ΣΚΑΛΑ 3 θα σχεδιάζει το παρακάτω σχήμα με 3 σκαλοπάτια. Όλες οι γραμμές έχουν μήκος 40.