Άσκηση Εξερεύνησης της Βοήθειας σε διάφορες εφαρμογές

Ανοίξτε την βοήθεια στα windows και αναζητήστε βοήθεια για θέματα που σας ενδιαφέρουν. (π.χ. εγκατάσταση εκτυπωτή, ίντερνετ κ.τ.λ.)

Ανοίξτε την βοήθεια σε άλλες εφαρμογές (προγράμματα) και αφού αναζητήστε κάποια θέματα που σας ενδιαφέρουν συγκρίνετε τις ομοιότητες μεταξύ της επιλογής της βοήθειας στις διάφορες εφαρμογές.