Άσκηση Αναζήτησης Αρχείων

Κάντε πρακτική εξάσκηση αναζητώντας στον υπολογιστή σας αρχεία τύπου κειμένου, αρχεία εικόνας, αρχεία τύπου word κ.τ.λ.
Αναζητήστε αρχεία τύπου word μέσα στον φάκελο αγαπημένα.