Παρουσίαση - Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (ΓΠΕ)

Παρουσίαση  - Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας (ΓΠΕ)