Άσκηση - Χριστουγεννιάτικο Δέντρο με την Easylogo

Να σχεδιάσετε το παρακάτω χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Easylogo:


Λύση: Χριστουγεννιάτικο Δέντρο.txt

Last modified: Sunday, 30 October 2016, 2:14 AM