Ασκήσεις Ζωγραφικής

  • Να φτιάξουν ένα πρόσωπο από εικόνες λαχανικών (μπορεί να γίνει και σε επεξεργασία εικόνας):Λαχανικά.zip
Last modified: Wednesday, 20 August 2014, 12:50 PM