Προτάσεις για περισσότερες εργασίες στο scratch

  • Να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα με το μικρό τους όνομα και κάθε φορά που περνάει το ποντίκι πάνω από ένα γράμμα θα εμφανίζεται μία εικόνα που το όνομα της αρχίζει από αυτό το γράμμα. π.χ.: http://scratch.mit.edu/projects/25710744/
  • Να δημιουργήσουν μια εκπαιδευτική ιστορία με ένα θέμα από τα μαθήματα τους π.χ. Ιστορία Γεωργαφία κτλ, π.χ.: 

    http://scratch.mit.edu/projects/25710498/

  • Να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι με αγώνα δρόμου μαθηματικών όπως αυτό: http://scratch.mit.edu/projects/25709976/

  • Δημιουργία Ψηφιακών Παιχνιδιών στο Scratch για την Ανακύκλωση(ή και διαλόγους).
  • Δημιουργία αναλογικού ρολογιού. π.χ.: http://scratch.mit.edu/projects/25711248/
Last modified: Tuesday, 19 August 2014, 8:43 PM