Λεξικό Πληροφορικής


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Τ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

(TERMINAL) Είναι ένα κομμάτι εξοπλισμού, π.χ. το πληκτρολόγιο και η οθόνη, που σας επιτρέπει να δουλέψετε σε έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος. Πολλά τερματικά μπορεί να είναι συνδεμένα με τον ίδιο υπολογιστή.


ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

(TRANSISTOR) Εφευρέθηκε το 1947 στα Bell Laboratories και έφερε την ψηφιακή επανάσταση. Βασίζεται στην τεχνολογία των ημιαγωγών (semiconductors) και χρησιμοποιείται ως ένας διακόπτης ή πύλη για ηλεκτρονικά σήματα. Στους σύγχρονους υπολογιστές βασίζονται στην τεχνολογία CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) και αποτελούν τα δομικά στοιχεία για την δημιουργία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.