ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

(TERMINAL) Είναι ένα κομμάτι εξοπλισμού, π.χ. το πληκτρολόγιο και η οθόνη, που σας επιτρέπει να δουλέψετε σε έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος. Πολλά τερματικά μπορεί να είναι συνδεμένα με τον ίδιο υπολογιστή.

» Λεξικό Πληροφορικής