Άσκηση Σχήμα Χελώνας(2.4 Δομή Επανάληψης)

Να βρείτε ποιο σχήμα θα έχει σαν αποτέλεσμα η εκτέλεση της παρακάτω εντολής. Κατά την εκκίνηση της διαδικασίας η χελώνα έχει προσανατολισμό προς το βορρά.