Άσκηση Παρουσίασης με θέμα «Μια πρωτεύουσα της Ευρώπης»

Δημιουργήστε μια σύντομη παρουσίαση με θέμα «Μια πρωτεύουσα της Ευρώπης». Ο Καθένας μπορεί να διαλέξει όποια πρωτεύουσα της Ευρώπης επιθυμεί. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες από το διαδίκτυο ή από όποια άλλη πηγή επιθυμείτε.

 Συμπιέστε το αρχείο της παρουσίασης και στείλτε το συμπιεσμένο αρχείο μέσω της ιστοσελίδας αυτής πατώντας το κουμπί "upload a file".
Επιτρέπεται η αποστολή αρχείων μέχρι 10MB. Για πάνω από 10 MB μπορείτε να τα στέλνετε σε e-mail στο: androul@gmail.com