1η Άσκηση Επεξεργασίας κειμένου (Μορφοποίηση χαρακτήρων)

Κατεβάστε την παρακάτω εργασία. Κάντε στο πάνω μέρος του κειμένου να έχει παρόμοια μορφή με το κάτω μέρος του κειμένου:

Μορφοποίηση χαρακτήρων 1.doc

Στείλτε την άσκησή σας μέσω αυτής της σελίδας.