Άσκηση Αντιγραφής/Μετακίνησης

Opened: Monday, 7 January 2013, 2:00 AM

Μπείτε στον αρχικό φάκελο που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα. 

Αντιγράψτε τον φάκελο ΒΙΒΛΙΑ μέσα στον φάκελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.

Μετακινήστε τον φάκελο ΜΟΥΣΙΚΗ μέσα στον φάκελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ.

Συμπιέστε τον αρχικό φάκελο και στείλτε το συμπιεσμένο αρχείο μέσω της ιστοσελίδας αυτής πατώντας το κουμπί "upload a file"
Μετά την αποστολή διαγράψτε το συμπιεσμένο αρχείο καθώς και όλους τους φακέλους που δημιουργήσατε και στις δύο ασκήσεις