Άσκηση Δημιουργίας φακέλων

Δημιουργήστε στον υπολογιστή σας στον φάκελο "Τα έγγραφά μου" τη δομή φακέλων που απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα:
 

Συμπιέστε τον αρχικό φάκελο και στείλτε το συμπιεσμένο αρχείο μέσω της ιστοσελίδας αυτής πατώντας το κουμπί "upload a file"

Μετά την αποστολή διαγράψτε το συμπιεσμένο αρχείο.