Άσκηση Μωσαϊκού Χρωμάτων

Με τη βοήθεια των εργαλείων: «Γραμμή» Εικόνα, και  «Γέμισμα με χρώμα» Εικόνα φτιάξτε ένα μωσαϊκό χρωμάτων της αρεσκείας σας, όπως το παρακάτω:
Εικόνα 9.6. Σύνθεση ενός μωσαϊκού χρωμάτων

Στείλτε την άσκησή σας μέσω αυτής της σελίδας.