Άσκηση Κλόουν

Με τη βοήθεια γεωμετρικών σχημάτων φτιάξτε την εικόνα του κλόουν στην ζωγραφική και στείλτε την μέσω αυτής της ιστοσελίδας. 
(Σελ. 55 βιβλίου) 
Εικόνα 9.8. Σύνθεση της εικόνας ενός κλόουν από απλά σχήματα