Προγραμματισμός χωρίς προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού compute-it.toxicode.fr

Click http://compute-it.toxicode.fr/ link to open resource.