Σχήμα με επανάληψη (Χρήση Πένας)

Click https://scratch.mit.edu/projects/56536744 link to open resource.