Παιχνίδι με 6 ερωτήσεις

Click https://scratch.mit.edu/projects/60025678/ link to open resource.