Τυφλό Σύστημα (Rapid Typing)

Δωρεάν πρόγραμμα για τυφλό σύστημα 

Click http://www.rapidtyping.com/downloads.html link to open resource.