Προγραμμάτισε το ρομποτάκι Lightbot

Προγραμμάτισε το ρομποτάκι Lightbot.

Click http://lightbot.com/flash.html link to open resource.