Δημιουργώντας παιχνίδια στο scratch

Δημιουργώντας παιχνίδια στο scratch

Click http://www.scratchplay.gr/ link to open resource.