Παρουσίαση - Η ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής

Παρουσίαση  - Η ιστορία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής