Παιχνίδι Καλό και κακό φαντασματάκι

Ένα καλό φαντασματάκι προσπαθεί να αποφύγει το κακό φαντασματάκι: Φύλλο εργασίας:π.χ.: http://scratch.mit.edu/projects/25715671/

Last modified: Tuesday, 19 August 2014, 11:04 PM