Παιχνίδι Καλό και κακό φαντασματάκι

Ένα καλό φαντασματάκι προσπαθεί να αποφύγει το κακό φαντασματάκι: Φύλλο εργασίας:π.χ.: http://scratch.mit.edu/projects/25715671/

Last modified: Monday, 28 December 2015, 2:39 AM