Λεξικό Πληροφορικής


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6
  ALL

Φ

ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

(BROWSER) Πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς φυλλομετρητές στο διαδίκτυο είναι οι παρακάτω: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari


Ψ

ΨΗΦΙΟ

(DIGIT) Χρησιμοποιούνται από το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και είναι τα εξής δύο: 0, 1.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6
  ALL