Λεξικό Πληροφορικής


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

BLOGGER

Είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος δημοσιεύει άρθρα σε ένα blog χωρίς αμοιβή, το οποίο είτε είναι δικό του, είτε όχι.