Λεξικό Πληροφορικής


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL

Σ

ΣΚΟΥΛΗΚΙ

(WORM) Είναι ένας ιδιαίτερος τύπος σύγχρονου ιού, ο οποίος δεν αρκείται στο να μολύνει αρχεία αλλά παραμένει στην κύρια μνήμη (RAM) και πολλαπλασιάζεται συνεχώς. Το όνομα ?worm? προέρχεται από το βιβλίο του John Brunner ?The Shockwave Rider? που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 70. Η πρώτη υλοποίηση τέτοιου ιού έγινε το 1978 στην Xerox.


ΣΥΜΠΙΕΣΗ

(COMPRESS) Χρησιμοποιείται για να συμπιέσετε αρχεία είτε για φύλαξη είτε για αποστολή. Τα αρχεία που έχουν συμπιεστεί με τη μέθοδο ZIP (ZIP αρχεία, ή ζιπαρισμένα αρχεία) συνήθως έχουν κατάληξη .zip και περιέχουν ένα ή περισσότερα άλλα αρχεία, τα οποία έχουν συμπιεστεί.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

(LINK)Είναι η ικανότητα του χρήστη ενώ διαβάζει ένα κείμενο να μπορεί να αναζητά περισσότερες πληροφορίες για κάποιες από τις έννοιες που βλέπει αν αυτές είναι σε μορφή υπερκειμένου (είναι υπογραμμισμένη και/ή βγάζει χεράκι ο φυλλομετρητής.


ΣΥΝΝΕΦΟ

(CLOUD) Ορίζεται ως η χρήση πόρων (υλικό ή/και λογισμικό) οι οποίοι διατίθενται στο διαδίκτυο σαν υπηρεσίες.


ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

(SHORTCUT) Είναι εξαιρετικά δημοφιλείς σε παραθυρικά λειτουργικά συστήματα καθώς μπορείτε με ένα μόνο κλικ στην επιφάνεια εργασίας να ανοίξετε μια εφαρμογή, χωρίς να σας ενδιαφέρει σε ποιο φάκελλο βρίσκεται ή αν βρίσκεται στον σκληρό δίσκο ή στο υποδίκτυό σας.


Τ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

(TERMINAL) Είναι ένα κομμάτι εξοπλισμού, π.χ. το πληκτρολόγιο και η οθόνη, που σας επιτρέπει να δουλέψετε σε έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος. Πολλά τερματικά μπορεί να είναι συνδεμένα με τον ίδιο υπολογιστή.


ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

(TRANSISTOR) Εφευρέθηκε το 1947 στα Bell Laboratories και έφερε την ψηφιακή επανάσταση. Βασίζεται στην τεχνολογία των ημιαγωγών (semiconductors) και χρησιμοποιείται ως ένας διακόπτης ή πύλη για ηλεκτρονικά σήματα. Στους σύγχρονους υπολογιστές βασίζονται στην τεχνολογία CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) και αποτελούν τα δομικά στοιχεία για την δημιουργία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.


Υ

ΥΛΙΚΟ

(HARDWARE) Αποτελεί την φυσική πλευρά των υπολογιστών.


ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

(HYPERLINK)Είναι η ικανότητα του χρήστη ενώ διαβάζει ένα κείμενο να μπορεί να αναζητά περισσότερες πληροφορίες για κάποιες από τις έννοιες που βλέπει αν αυτές είναι σε μορφή υπερκειμένου (είναι υπογραμμισμένη και/ή βγάζει χεράκι ο φυλλομετρητής.


ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ

(SUBFOLDER) Είναι ένας φάκελος μέσα σε έναν άλλο φάκελο.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL