Λεξικό Πληροφορικής


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Υ

ΥΛΙΚΟ

(HARDWARE) Αποτελεί την φυσική πλευρά των υπολογιστών.


ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

(HYPERLINK)Είναι η ικανότητα του χρήστη ενώ διαβάζει ένα κείμενο να μπορεί να αναζητά περισσότερες πληροφορίες για κάποιες από τις έννοιες που βλέπει αν αυτές είναι σε μορφή υπερκειμένου (είναι υπογραμμισμένη και/ή βγάζει χεράκι ο φυλλομετρητής.


ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ

(SUBFOLDER) Είναι ένας φάκελος μέσα σε έναν άλλο φάκελο.