Λεξικό Πληροφορικής


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Π

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

(PERIPHERAL) Ονομάζεται οτιδήποτε δεν είναι μέρος του υπολογιστή. Οι οθόνες, οι εκτυπωτές, οι σαρωτές, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια αποτελούν περιφερειακές συσκευές.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(PROGRAM) Είναι ένα σύνολο εντολών που καθοδηγούν τον υπολογιστή ώστε να διεκπεραιώσει μια συγκεκριμένη εργασία.


ΠΡΟΧΕΙΡΟ

(CLIPBOARD) Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «αντιγραφή» (copy) ή «αποκοπή» (cut) στο λειτουργικό σύστημα Windows, οτιδήποτε έχετε επιλέξει αντιγράφεται σε μια περιοχή μνήμης η οποία λέγεται έτσι.


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

(PROTOCOL) Είναι ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι επιτρέπουν στους υπολογιστές να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες.


ΠΥΛΗ

(GATE) Είναι ένα είδος εξοπλισμού που συνδέει ένα ή περισσότερους υπολογιστές ενός τοπικού δικτύου με ένα μεγαλύτερο δίκτυο ή με το διαδίκτυο.