Λεξικό Πληροφορικής


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Α

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

(SENSOR) Είναι μια συσκευή που μπορεί να ανιχνεύσει και να μετρήσει αλλαγές στο περιβάλλον (π.χ. θερμοκρασία ή το φως).


ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

(ALGORITHM) Είναι ένα ακριβές σύνολο οδηγιών που διεκπεραιώνει μία συγκεκριμένη εργασία στον υπολογιστή.


ΑΝΑΙΡΕΣΗ

(UNDO) Είναι η εντολή που σας επιτρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω για να διορθώσετε ένα λάθος.


ΑΝΕΒΑΣΜΑ

(UPLOAD) Είναι η διαδικασία κατά την οποία «ανεβάζετε» (μεταφέρετε) ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.


ΑΝΤΙΙΙΚΟ

(ANTIVIRUS) Προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του υπολογιστή από προγράμματα ιούς.


ΑΡΧΕΙΟ

(FILE) Είναι μια συλλογή από πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας.