ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(UPDATE) Είναι η αντικατάσταση των παλαιότερων εκδόσεων λογισμικού ή αρχείων με μια νεώτερη έκδοση.

» Λεξικό Πληροφορικής