ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ

(SERVER) Είναι ένας υπολογιστής που φυλάσσει πληροφορίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση πολλοί υπολογιστές συνδεμένοι σε δίκτυο.

» Λεξικό Πληροφορικής