ΣΑΡΩΤΗΣ

(SCANNER) Είναι μια περιφερειακή συσκευή γραφείου ή χειρός η οποία μπορεί να διαβάσει/σαρώσει μια σελίδα, να την ψηφιοποιήσει και να την στείλει στον υπολογιστή.

» Λεξικό Πληροφορικής