ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ

(INTERACTIVE) Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο ο χρήστης καλείται να απαντήσει ερωτήσεις ή να κάνει πράγματα. Τα παιχνίδια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα διαδραστικών προγραμμάτων.

» Λεξικό Πληροφορικής