ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(PROGRAM) Είναι ένα είδος προγράμματος που σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε κάτι και όχι ένα πρόγραμμα που βοηθάει την λειτουργία του υπολογιστή.

» Λεξικό Πληροφορικής