ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(PROGRAM) Είναι ένα σύνολο εντολών που καθοδηγούν τον υπολογιστή ώστε να διεκπεραιώσει μια συγκεκριμένη εργασία.

» Λεξικό Πληροφορικής