ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

(CRYPTOGRAPHY)Είναι η διαδικασία μετατροπής μιας πληροφορίας σε κώδικα ώστε να μη γίνεται κατανοητή από άλλους.

» Λεξικό Πληροφορικής