ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

(FIX) Είναι ένα μικρό μέρος λογισμικού που προστίθεται σε ένα πρόγραμμα για να λύσει κάποιο πρόβλημα.

» Λεξικό Πληροφορικής