ΣΥΝΝΕΦΟ

(CLOUD) Ορίζεται ως η χρήση πόρων (υλικό ή/και λογισμικό) οι οποίοι διατίθενται στο διαδίκτυο σαν υπηρεσίες.

» Λεξικό Πληροφορικής