ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

(PERIPHERAL) Ονομάζεται οτιδήποτε δεν είναι μέρος του υπολογιστή. Οι οθόνες, οι εκτυπωτές, οι σαρωτές, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια αποτελούν περιφερειακές συσκευές.

» Λεξικό Πληροφορικής