ΣΕΡΦΑΡΙΣΜΑ

(SURF) Είναι η εξερεύνηση του παγκόσμιου ιστού για ιστότοπους που σας ενδιαφέρουν.

» Λεξικό Πληροφορικής