ΚΥΛΙΣΗ

(SCROLLING) Λέγεται η μετακίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω σ' ένα έγγραφο ή αρχείο. Οι μπάρες κύλισης εμφανίζονται κάτω και στα πλάγια ενός παραθύρου όταν το έγγραφο είναι πολύ μεγάλο.

» Λεξικό Πληροφορικής