ΑΝΑΙΡΕΣΗ

(UNDO) Είναι η εντολή που σας επιτρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω για να διορθώσετε ένα λάθος.

» Λεξικό Πληροφορικής