ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ

(SUBFOLDER) Είναι ένας φάκελος μέσα σε έναν άλλο φάκελο.

» Λεξικό Πληροφορικής